فنگ شویی

یین و یانگ

نماد-یین-و-یانگ

یین و یانگ دو نماد با رنگهای مشکی و سفید هستند که بدون هم معنایی ندارند . به طور کلی این نماد به ما یاد آوری میکند خوبی و بدی در کنار یک دیگر قرار دارند و نمیتوان هیچ کدام از آن ها را حذف کرد .

بیشتر بخوانید »